دهکده نور | فروش انواع محصولات روشنایی ، لوستر ، ریسه و لامپ

لوستر اتاق خواب

آویز پی تی 40 سانت
loader

آویز پی تی 40 سانت

440,000تومان

آویز پی تی 50 سانت
loader

آویز پی تی 50 سانت

540,000تومان

آویز پی تی 30 سانت
loader

آویز پی تی 30 سانت

390,000تومان

آویز 3 شعله هندسی
loader

آویز 3 شعله هندسی

1,170,000تومان

آویز پله ای آبگز
loader

آویز پله ای آبگز

690,000تومان

آویز پله ای موجی
loader

آویز پله ای موجی

690,000تومان

آویز جیکرو (کروم)
loader

آویز جیکرو (کروم)

520,000تومان

آویز جیکرو (گلد)
loader

آویز جیکرو (گلد)

520,000تومان

آویز تک حباب (آنتیک)
loader

آویز تک حباب (آنتیک)

390,000تومان

آویز تک حباب (کروم)
loader

آویز تک حباب (کروم)

390,000تومان

آویز دایره (کروم)
loader

آویز دایره (کروم)

690,000تومان

آویز دایره (مشکی)
loader

آویز دایره (مشکی)

590,000تومان

آویز آباژوری بزرگ مشکی
loader

آویز آباژوری بزرگ مشکی

660,000تومان

آویز آباژوری بزرگ آنتیک
loader

آویز آباژوری بزرگ آنتیک

840,000تومان

آویز S25 مشکی
loader

آویز S25 مشکی

635,000تومان

آویز S25 آنتیک
loader

آویز S25 آنتیک

755,000تومان

آویز آر جی 11 طوسی
loader

آویز آر جی 11 طوسی

790,000تومان

آویز آر جی 11 سفید
loader

آویز آر جی 11 سفید

790,000تومان

آویز آر جی 11 مشکی
loader

آویز آر جی 11 مشکی

790,000تومان

آویز آر جی 30 سفید
loader

آویز آر جی 30 سفید

790,000تومان

آویز آر جی 20 طوسی
loader

آویز آر جی 20 طوسی

1,090,000تومان

آویز آر جی 20 سفید
loader

آویز آر جی 20 سفید

1,090,000تومان

آویز آر جی 30 مشکی
loader

آویز آر جی 30 مشکی

790,000تومان

آویز آر جی 20 مشکی
loader

آویز آر جی 20 مشکی

1,090,000تومان

آویز آر جی 40 سفید
loader

آویز آر جی 40 سفید

1,090,000تومان

آویز آر جی 40 طوسی
loader

آویز آر جی 40 طوسی

1,090,000تومان

آویز آر جی 40 مشکی
loader

آویز آر جی 40 مشکی

1,090,000تومان

آویز616 مشکی
loader

آویز616 مشکی

800,000تومان

آویز616 سفید
loader

آویز616 سفید

800,000تومان

آویز615 مشکی
loader

آویز615 مشکی

700,000تومان

آویز615 سفید
loader

آویز615 سفید

700,000تومان

آویز614 مشکی
loader

آویز614 مشکی

690,000تومان

آویز614 سفید
loader

آویز614 سفید

690,000تومان

آویز617 سفید
loader

آویز617 سفید

760,000تومان

آویز617 مشکی
loader

آویز617 مشکی

760,000تومان

آویز P100
loader

آویز P100

690,000تومان

آویز 613 سفید
loader

آویز 613 سفید

880,000تومان

آویز 613 مشکی
loader

آویز 613 مشکی

880,000تومان

آویز 612 سفید
loader

آویز 612 سفید

940,000تومان

آویز 612 مشکی
loader

آویز 612 مشکی

940,000تومان

آویز 611 سفید
loader

آویز 611 سفید

740,000تومان

آویز 611 مشکی
loader

آویز 611 مشکی

740,000تومان

آویز 504
loader

آویز 504

420,000تومان

آویز 506
loader

آویز 506

420,000تومان

آویز 509 نوک مدادی
loader

آویز 509 نوک مدادی

460,000تومان

آویز 509 مشکی
loader

آویز 509 مشکی

420,000تومان

آویز 509 قرمز
loader

آویز 509 قرمز

460,000تومان

آویز 509 سبز
loader

آویز 509 سبز

460,000تومان

آویز 509 زرد
loader

آویز 509 زرد

460,000تومان

آویز 509 آبی
loader

آویز 509 آبی

460,000تومان

چراغ آویز لاینی 110 خودرنگ
loader

چراغ آویز لاینی 110 خودرنگ

2,490,000تومان

چراغ آویز شش ضلعی چوب
loader

چراغ آویز شش ضلعی چوب

390,000تومان

چراغ آویز رومن تک
loader

چراغ آویز رومن تک

1,090,000تومان

چراغ آویز مربع چوب
loader

چراغ آویز مربع چوب

390,000تومان

چراغ آویز مصری
loader

چراغ آویز مصری

1,290,000تومان

چراغ چوبی آویز پره ای P40
loader

چراغ چوبی آویز پره ای P40

990,000تومان

چراغ آویز لاینی 110 دودی
loader

چراغ آویز لاینی 110 دودی

2,490,000تومان

چراغ آویز لاینی 110 فندقی
loader

چراغ آویز لاینی 110 فندقی

2,490,000تومان

آویز نرده ای تک
loader

آویز نرده ای تک

990,000تومان

آویز رومینا
loader

آویز رومینا

990,000تومان

آویز نرده ای 4
loader

آویز نرده ای 4

2,980,000تومان

آویز پره ای مخروطی
loader

آویز پره ای مخروطی

760,000تومان

آویز پره ای P49
loader

آویز پره ای P49

990,000تومان

آویز تک مکعب (حباب 25 دریا)
loader
آویز شاپرک 25
loader

آویز شاپرک 25

1,390,000تومان

آویز وینکا 3 خطی
loader

آویز وینکا 3 خطی

3,190,000تومان

آویز هرمی پله ای
loader

آویز هرمی پله ای

1,590,000تومان

آویز استوانه سه بعدی
loader

آویز استوانه سه بعدی

990,000تومان

آویز وندا 25
loader

آویز وندا 25

1,390,000تومان

آویز الماس چوب
loader

آویز الماس چوب

890,000تومان

آویز لاله 25
loader

آویز لاله 25

1,190,000تومان

آویز مستطیل چوب
loader

آویز مستطیل چوب

840,000تومان

آویز ستاره دیوید 3
loader

آویز ستاره دیوید 3

2,990,000تومان

آویز ستاره دیوید با حباب
loader

آویز ستاره دیوید با حباب

1,390,000تومان

آویز نیکا خطی 4
loader

آویز نیکا خطی 4

3,390,000تومان

آویز نیکا 3
loader

آویز نیکا 3

2,490,000تومان

آویز نیکا 2
loader

آویز نیکا 2

1,690,000تومان

آویز پرشین
loader

آویز پرشین

1,360,000تومان

آروین تک
loader

آروین تک

990,000تومان

آویز نیکا تک
loader

آویز نیکا تک

1,090,000تومان

آویز نامنظم 4
loader

آویز نامنظم 4

2,990,000تومان

آویز نامنظم 3
loader

آویز نامنظم 3

2,290,000تومان

آویز نامنظم 2
loader

آویز نامنظم 2

1,490,000تومان

آویز نامنظم تک
loader

آویز نامنظم تک

890,000تومان

آویز نیکا 4 مربعی
loader

آویز نیکا 4 مربعی

3,390,000تومان

آویز نیکا 4 خطی
loader

آویز نیکا 4 خطی

3,390,000تومان

آویز آروین 4 مربع
loader

آویز آروین 4 مربع

2,990,000تومان

آویز آروین خطی
loader

آویز آروین خطی

2,990,000تومان

Out of Stock!

آویز آروشا 4 خطی

ناموجود

آویز 704 سفید
loader

آویز 704 سفید

790,000تومان

آویز کد Y8
loader

آویز کد Y8

2,190,000تومان

آویز کد Y7
loader

آویز کد Y7

1,190,000تومان

آویز کد Y6
loader

آویز کد Y6

990,000تومان

آویز کد X1
loader

آویز کد X1

1,490,000تومان

آویز کد V2
loader

آویز کد V2

1,190,000تومان

آویز کد Z5
loader

آویز کد Z5

1,290,000تومان

آویز کد Z3
loader

آویز کد Z3

1,790,000تومان

آویز کد Z2
loader

آویز کد Z2

1,690,000تومان

آویز کدZ1
loader

آویز کدZ1

1,490,000تومان

آویز کد Y3
loader

آویز کد Y3

690,000تومان

آویز کد Y2
loader

آویز کد Y2

990,000تومان

آویز کد Y1
loader

آویز کد Y1

990,000تومان

آویز کد X2
loader

آویز کد X2

1,490,000تومان

آویز کد V1
loader

آویز کد V1

1,190,000تومان

آویز کد U6
loader

آویز کد U6

2,390,000تومان

آویز کد GI4
loader

آویز کد GI4

2,910,000تومان

آویز مدل F4
loader

آویز مدل F4

3,190,000تومان

آویز مدل A5
loader

آویز مدل A5

3,190,000تومان

آویز کد A1
loader

آویز کد A1

990,000تومان

آویز پارس 16 تک
loader

آویز پارس 16 تک

990,000تومان

آویز پارس 25
loader

آویز پارس 25

1,290,000تومان

آویز برمودا سه پر
loader

آویز برمودا سه پر

980,000تومان

آویز پیچک 25
loader

آویز پیچک 25

1,390,000تومان

آویز شاپرک 16 تک
loader

آویز شاپرک 16 تک

990,000تومان

آویز وینکا 20 موجی
loader

آویز وینکا 20 موجی

1,190,000تومان

آویز آرجی 30 طوسی
loader

آویز آرجی 30 طوسی

790,000تومان

آویز شش ضلعی چوب
loader

آویز شش ضلعی چوب

390,000تومان

آویز وینکا دو قاب
loader

آویز وینکا دو قاب

1,390,000تومان

آویز پرتو 3
loader

آویز پرتو 3

3,290,000تومان

آویز پرتو 2
loader

آویز پرتو 2

2,190,000تومان

آویز 704 مشکی
loader

آویز 704 مشکی

790,000تومان

آویز 704 قرمز
loader

آویز 704 قرمز

790,000تومان

آویز 704 زرد
loader

آویز 704 زرد

790,000تومان

آویز 704 طوسی
loader

آویز 704 طوسی

790,000تومان

آویز 704 آبی
loader

آویز 704 آبی

790,000تومان

آویز پرتو تک
loader

آویز پرتو تک

1,090,000تومان

آویز دو پر چوب
loader

آویز دو پر چوب

890,000تومان

پادکست مربوط به نورپردازی مناسب برای اتاق خواب

وسایل تزئینی باعث زیبایی و شیک شدن هرچه بیشتر منزل شما می‌شوند. یکی از بهترین آن‌ها لوستر می‌باشد که با ایجاد روشنایی و نورپردازی یکی از آیتم‌های مناسب جهت جلوه دادن به منزل شما می‌شود. علاوه بر آن استفاده از رنگ‌های شاد برای اتاق کودکان می‌تواند مفید باشد زیرا نورپردازی بر روحیه انسان تاثیر مثبت و یا منفی می‌تواند بگذارد. یکی از دلایل مهمی که به نورپردازی اتاق خواب تاکید می‌شود این است که شما اکثر ساعات روز را آنجا هستید و زمان نسبتا طولانی را در آنجا سپری می‌کنید و نورپردازی محیط اتاق تاثیراتی بر روی شما می‌گذارد.

نصب لوستر اتاق خواب در نقطه مرکزی اتاق، به سقف صورت می‌گیرد تا نور تمام اتاق را پوشش دهد. شما باید هنگام خرید لوستر به سبک خانه خود توجه کنید و متناسب با آن لوستر مناسب را انتخاب کنید چون اگر متناسب با سبک خانه خود انتخاب نکنید سبب کاهش زیبایی منزل خود و شلوغ شدن دکوراسیون منزل خود می‌شوید. اندازه و سایز لوستر اتاق خواب کاملا بستگی به فضای شما دارد برای فضاهای کوچک لوستر باید شاخه‌ها و چراغ‌های کمتری داشته باشد و برای فضاهای بزرگ این موضوع بر عکس است.

لوستر یک نوع پرچمدار نورپردازی است که معمولاً در اتاق خواب نصب می‌شود و زیبایی و استایل به اتاق شما اضافه می‌کند. در طراحی لوسترها، شما می‌توانید از طرح‌ها و شکل‌های مختلفی استفاده کنید تا به سلیقه شما و دکوراسیون اتاق مناسب شود.

لوستر‌ها معمولاً از مواد مختلفی مانند شیشه، فلز و کریستال ساخته می‌شوند. آن‌ها در اندازه‌ها و اشکال مختلفی قابل انتخاب هستند، بنابراین می‌توانید بر اساس اندازه و ارتفاع اتاق خواب خود انتخاب کنید.

هنگام جستجو برای یک لوستر برای اتاق خواب خود، بهتر است از منابع نوری بازتابی و رنگ‌های نرم و آرام مانند لوستر چوبی استفاده کنید تا یک حالت آرامش بخش و دلنشین خلق کنید.

 

لوستر مدرن اتاق خواب

برای اطلاعات بیشتر و جهت سفارش محصول با ما تماس بگیرید

ساعات کاری 

شنبه تا پنجشنبه از 9:30 تا 20:30

عکس اتاق خواب معمولی
عکس اتاق خواب معمولی
عکس اتاق خواب معمولی

قیمت جدیدترین لوستر اتاق خواب لاله زار

از آن جایی که لوسترها به عنوان المان‌هایی تزئینی و روشنایی در دکوراسیون‌های مختلف کاربرد دارند، قیمت آن‎ها به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. در واقع قیمت لوستر اتاق خواب به پارامترهایی همچون مدل لوستر، جنس لوستر، تعداد شاخ و برگ‌ها، نوع لامپ استفاده شده در لوستر، برند و یا شرکت سازنده و… بستگی دارد. در حقیقت قیمت لوستر اتاق خواب کلاسیک عامل مهمی در خرید است، یعنی این قیمت است که خریداری را مجاب به خرید می‌کند یا آن را از خرید باز می‌دارد.

اصولاً مانند هر وسیله نورپردازی و دکوراتیو دیگر که ساخته می‌شود، قیمت نهایی این لوسترها نیز متغیر است و قیمت ثابتی برای آن‎ها وجود ندارد. ممکن است شما لوستری منحصر به فرد و با شکوه بخواهید و قیمت آن برای شما مهم نباشد؛ اما گاهی اوقات تنها فکر شما علاوه بر زیبایی لوستر، قیمتی مقرون به صرفه است. در هر صورت قیمت لوستری مناسب اتاق خواب یک عامل مهم است. گفتنی است که ابعاد و اندازه در لوسترهای اتاق خواب در تعیین قیمت نهایی موثر است، به هر اندازه‎ای که لوستر انتخاب شده بزرگ‎تر باشد، گران قیمت‎تر خواهد بود؛ البته عکس این موضوع هم برقرار است. در حقیقت طیف گسترده و وسیعی از لوسترهای اتاق خواب وجود دارد که برای مشاهده آن‎ها می‌توانید به فروشگاه اینترنتی دهکده نور مراجعه کنید. گفتنی است که بسیاری از لوسترهای اتاق خواب چوبی هستند و برخی دیگر فلزی هستند و گاهی اوقات بدنه کریستالی هم در آن‎ها دیده می‌‎شود که این مسئله در تعیین قیمت نهایی لوستر بی‎تاثیر نخواهد بود.

⭐️⭐️⭐️

دهکده نور بهترین لوستر فروشی لاله زار

⭐️⭐️⭐️

جهت استفاده از مشاوره رایگان با کارشناسان مجرب دهکده نور

روی دکمه رو به رو کلیک کنید.

نکات مهم برای خرید لوستر جدید اتاق خواب

اگر لوستری مناسب برای اتاق خواب می‌خواهید لازم است که به نکات زیر توجه کنید:

چگونه زیباترین لوستر اتاق خواب جدید ۲۰۲۳ را تهیه کنیم؟

برای انتخاب لوستری زیبا و نمایش هنر معماری لازم است که نورپردازی مناسبی داشته باشید و زیبایی‌های دکوراسیون را یا آن چند برابر کنید. برای تهیه لوستر زیبا بایستی که به نکات زیر توجه کنید:

» به ابعاد اتاق خواب توجه کنید؛ با توجه به اندازه اتاق خواب می‌توانید بفهمید برای اتاق خواب لوستر باید به چه اندازه‌ای باشد.

» ارتفاع اتاق را فراموش نکنید؛ ارتفاع سقف می‌تواند مشخص کند که لوستر به چه اندازه‌ای آویزان باشد. برای اتاق‌هایی که ارتفاع زیادی دارند می‌توانید لوستر را بلندتر آویزان کنید و برای اتاق‌های کم ارتفاع آن را جمع‌تر کنید.

» محل مناسب برای آویز کردن؛ اصولا برای دکوراسیون‌های سنتی بایستی که لوستر را در مرکز اتاق آویزان کنید اما برای سبک مدرن می‌توانید مکان‌های دیگر را در نظر بگیرید.

» سبک دکوراسیون اتاق خواب؛ بایستی به سبک دکوراسیون اتاق خوابتان توجه کنید لذا نمی‌توان برای سبک کلاسیک یک لوستر مدرن اتاق خواب انتخاب کرد یا بالعکس. بایستی بین سبک اتاق خواب و دکوراسیون همانگی مناسبی وجود داشته باشد که دکوراسیون بی‌نظم و شلوغ جلوه نکند.

» شاخ و برگ لوستر؛ برای اتاق خواب‌های بزرگ می‌توانید لوسترهایی پر شاخ و برگ انتخاب کنید که زیبایی اتاق را چند برابر می‌کند و یا بالعکس.

باتوجه به این مسئله که لوسترها را با متریال‎‌های مختلفی می‌سازند، قطعاً قیمت یکسانی هم ندارند؛ بنابراین با توجه به بودجه‌ای که مشخص کرده‌اید می‎‌توانید یک مدل را انتخاب کنید.

» توجه کنید بهترین لوستری که برای اتاق خواب پیشنهاد می‎‌شود، مدل لوستر مراکشی است؛ چرا که می‌‎توان آن‎ها را با هر سیک دکوراسیونی هماهنگ کرد؛ بهتر است برای اتاق خواب خود این مدل لوستر را تهیه و خریداری کنید.

» در واقع برای دکوراسیون اتاق خواب می‎‌توانید که از لامپ‎‌های دیواری استفاده کنید. لامپ‌‎های دیواری، این قابلیت را دارند که در نقاط مختلف اتاق خواب نصب شوند و هیچ محدودیتی در این زمینه دیده نمی‌‎شود.

پیشنهاد می‌کنیم به دهکده نور سر بزنید و زیباترین لوسترها را مشاهده کنید. در واقع می‌توانید زیباترین و جدیدترین لوسترهای 2023 را از فروشگاه اینترنتی دهکده نور تهیه کنید. این فروشگاه برای انواع لوسترهای خود قیمت‌های رقابتی در نظر گرفته است که همه را برای خرید لوسترهای مختلف ترغیب می‌کند.

⭐️⭐️⭐️

خرید لوستر اسپرت از دهکده نور

⭐️⭐️⭐️

جدیدترین لوستر اتاق خواب
جدیدترین لوستر اتاق خواب
لوستر اتاق خواب دخترانه بزرگسال

انواع لوستر اتاق خواب جدید

برای انتخاب جدیدترین لوستر اتاق خواب ساده لازم است که مدل‌های مختلف را بشناسید و اطلاعات کافی راجع به آن‎ها داشته باشید؛ در ادامه برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر انواع لوسترهای اتاق خواب را به شما معرفی می‌کنیم، شما می‌توانید باتوجه به سبک و دکوراسیون اتاق خوابتان یکی از آن‎ها را انتخاب کنید.

◀️لوستر مدرن اتاق خواب: اگر اتاق خواب شما سبکی مدرن دارد، بهتر است به دنبال لوسترهای مدرن اتاق خواب باشید؛ البته که در انتخاب لوستر مدرن سلیقه شما هم شرط است، باتوجه به سلیقتان بهترین گزینه را انتخاب کنید. توصیه می‌‎کنیم که در هنگام خرید این لوسترها به رنگ سایر المان‎‌های اتاق توجه کنید. بهتر است وستر مدرن کریستالی را انتخاب کنید، چرا که زیبایی و نورپردازی منحصر به فردی دارد.

◀️ لوستر کلاسیک: لوسترها کلاسیک برای فضاهای بزرگ گزینه مناسبی هستند، چرا که از شاخ و برگ‎‌های زیادی برخوردار هستند. توجه کنید لوسترهای آویزدار مناسب سبک کلاسیک نیستند.

◀️ لوستر اتاق کودک: بهترین گزینه لوستر برای اتاق خواب کودک، لوسترهایی با طرح‎‌های فانتزی هستند که البته در انتخاب این لوسترها می‎‌توانید سلیقه کودک خود را سهیم بدانید. رنگ لوستراتاق خواب کودک را متناسب با رنگ تم در نظر بگیرید.

◀️ لوستر با اشکال خاص: درحال حاضر بهترین انتخابی که برای اتاق خواب وجود دارد، لوسترهایی با اشکال هندسی هستند؛ برای مثال برای اتاق خوابتان می‌‎توانید لوسترهای مکعبی شکل را انتخاب کنید که طرحی جذاب است. اساساً با انتخاب این لوسترها زیبایی و نورپردازی مناسبی را به اتاق خواب خود هدیه می‎‌دهید.

لوستر اتاق خواب عروس

خرید لوازم نو برای عروس و داماد، جزوی از فرهنگ ما است و لوسترها نیز از این قضیه مستثنی نیستند. لوستر اتاق خوابی که برای عروس گزینش می‌شود، باید متناسب با سلیقه‌ی عروس و داماد انتخاب و خریداری شود. بسیاری از افراد تصور می‌کنند، که در اتاق خواب صرفا وجود نور کافی است و به دکوراسیون هیچ توجهی نمی‌کنند. این تصور بسیار اشتباهی است، زیرا لوسترها و لوازم روشنایی، امروزه نقش قابل توجهی را در دکوراسیون دارند و به‌طور کلی هر لوازمی که قرار است خریداری شود، باید متناسب با ترکیب اتاق باشد.
عروس ها باید لوستری برای اتاق خواب خریداری کنند که با دکوراسیون اتاق خواب هماهنگ باشد. برای مثال اگر دیوار اتاق خواب عروس کاغذ دیوار به شکل گل و شکوفه بود بهتر است لوستری خریداری شود که شکل گل و شکوفه داشته باشد. لوسترهای مینیمال، لوکس، فانتزی و … می‌توانند در جای خود انتخاب مناسبی باشند.

لوستر اتاق خواب عروس

لوستر اتاق خواب ساده

همانطور که گفته شد لوستر اتاق خواب باید با دکوراسیون اتاق خواب متناسب باشد. با توجه به اینکه سبک ساده و مینیمال برای دکوراسیون، امروزه طرفداران زیادی دارد و کاملا مورد توجه است، استفاده از لوسترهای ساده برای اتاق خواب نیز امروزه کاملا رایج است و خوشبختانه اگر تصمیم شما برای خرید لوستر مینیمال است، طیف وسیعی از لوسترها برای شما قابل انتخاب هستند.

لوسترهای ساده برای اتاق خواب ساده معمولا نقش و طرح چندان شلوغی ندارند و در عین سادگی، با انواع دکوراسیون‌ها هم به‌خوبی ست می‌شوند همچنین لوسترهای ساده معمولا تک رنگ یا نهایتا دو رنگ در طراحی خود دارند. جدیدترین لوستر اتاق خواب ساده به علت سادگی و سبک مینیمالی که دارد، معمولا هیچ زمانی قدیمی نمی‌شود و همیشه شیک و مدرن است.

لوستر اتاق خواب اسپرت

لوسترهایی با طراحی اسپرت خاص نیز برای برخی دکورها، انتخاب مناسبی است. لوستر اتاق خواب اسپرت می‌تواند با انواع اشکال هندسی و غیر هندسی و معمولا با طراحی مینیمال، تولید و وارد بازار شود. لوسترهایی با اشکال دایره‌ای و مربعی طی سال‌های اخیر کاملا مرسوم شده‌اند و با طراحی جذابی که دارند، نظر بسیاری از افراد را به خود جلب کرده‌اند.

البته باید مدنظر داشته باشید که مدل‌های اسپرت لوستر اتاق خواب، برای اتاق‌هایی که طراحی دکوراسیون اسپرت و به‌روزی دارند، مناسب است و شاید اگر معماری اتاق و وسایلتان به سبک سنتی است، این لوسترها چندان انتخاب مناسبی نباشند.

لوستر اتاق خواب اسپرت
لوستر اتاق خواب فانتزی

لوستر اتاق خواب فانتزی

لوسترهای فانتزی، می‌توانند طراحی‌های خاص و جذابی داشته باشند و برای خیلی از سلیقه و دکورها، انتخاب مناسبی محسوب شوند. برای نمونه در طراحی برخی لوسترهای فانتزی از شخصیت‌های کارتونی استفاده می‌شود یا از طرح هایی استفاده می‌کنند که کاملا برای کودکان و نوجوانان جذاب و مناسب است. به خاطر همین خصوصیات برای خرید لوستر برای اتاق کودک بهتر است لوستر فانتزی اتاق خواب را انتخاب و خریداری کنید. این‌طور نیست که لوسترهای فانتزی اتاق خواب صرفا برای کودکان طراحی شوند؛ وجود طرح و نقش فراوان و جذاب، از شاخصه‌های اصلی لوستر اتاق  خواب فانتزی است که در برخی از اوقات این طراحی‌های خاص می‌تواند برای افراد بزرگسال نیز کاملا جذاب باشد.

لوستر اتاق خواب دخترانه

لوسترهای دخترانه در طرح‌ها و مدل‌های بسیار متنوع تولید می‌شوند و با توجه به اینکه امروزه درخواست‌های زیادی در رابطه با تولید محصولات خاص و شیک از طرف مشتریان تقاضا می‌شود به همین دلیل همیشه تولیدکنندگان درصدد آن هستند تا انواع مدل‌های لوسترهای فانتزی و لوستر دخترانه را تولید نمایند.
از آنجایی‌که لوسترها یکی از وسایل خاص جهت زیبایی و شیک‌تر شدن منزل و اتاق‌خواب‌ها می‌باشند و اهمیت بالایی از لحاظ روشنایی و نورپردازی دارند، پس حتماً باید هنگام خرید لوستر اتاق خواب دخترانه موارد خاصی مانند میزان نوردهی و اندازه اتاق را مد نظر قرار دهید و بدین طریق است که می‌توانید نوردهی کافی را در اتاق داشته باشید.
در برخی مواقع مشاهده می‌شود که لوسترهای کوچک برای اتاق‌های بزرگ انتخاب می‌شوند و این مورد هم باعث کاهش میزان روشنایی اتاق شده و می‌تواند تأثیر منفی بر روی زیبایی اتاق داشته باشد.

لوستر اتاق خواب دخترانه

خوشبختانه امروزه انواع لوستر اتاق خواب دخترانه در تنوع فوق‌العاده بالا و در شکل‌های متفاوت و برای افراد باسلیقه‌های گوناگون به راحتی قابل‌دسترسی هستند. از طرفی قیمت جدیدترین لوسترهای اتاق خواب دخترانه بسیار مناسب بوده و شما به راحتی برای دکوراسیون‌های مختلف می‌توانید لوسترهای مختلف با تنوع فوق‌العاده بالا و نامحدود را انتخاب کنید که از مهم‌ترین پارامترهایی که باید هنگام خرید لوستر مورد توجه مشتریان قرار گیرد؛ می‌توان به جنس لوستر، تعداد برگ و شاخه لوستر، نوع لامپ استفاده شده، برند تولیدکننده، اندازه لوستر، شکل ظاهری و رنگ آن اشاره نمود که تمام این موارد بیان شده در کنار هم می‌توانند باعث شوند تا انتخاب مناسب و بهتری را داشته باشید.

لازم به ذکر است که از نکات مهمی که هنگام خرید لوستر برای اتاق خواب دخترانه باید مورد توجه قرار گیرد؛ می‌توان به ارتفاع اتاق خواب اشاره نمود که با توجه به اینکه همیشه افراد خواهان خرید زیباترین لوستر اتاق خواب دخترانه و جدیدترین مدل هستند پس همیشه باید سعی شود تا برحسب دکوراسیون اتاق خواب مدل مناسبی انتخاب شود در این حالت می‌توان تأثیر بسیار مثبتی را در شکل ظاهری و زیبایی اتاق خواب ایجاد نمود که خوشبختانه انواع لوسترهای مدرن لوسترهای کلاسیک، لوسترها با شکل‌های خاص به راحتی از طریق عرضه‌کنندگان مختلف قابل دسترسی هستند و هیچ‌گونه محدودیتی در رابطه با خرید لوستر برای اتاق خواب دخترانه وجود ندارد بدین ترتیب با مراجعه به وب‌سایت‌های آنلاین عرضه‌کنندگان لوستر می‌توانید به مدل‌های نامحدود با قیمت مناسب دسترسی پیدا کنید.

چگونه یک لوستر مناسب برای اتاق خواب انتخاب کنیم؟

برای اینکه بتوانید لوستری متناسب با محیط خانه خود بخرید، بهتر است در هنگام خرید بیشتر در نظر بگیرید. با توجه به این نکات می‌توانید خرید خوبی داشته باشید و دکوراسیونی جذاب بسازید.

اندازه آویز

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در خرید لوستر مناسب باید به آن توجه کنید، اندازه لوستر است. اندازه لوستر باید متناسب با فضای اختصاصی شما باشد. به عنوان مثال، اگر اتاق خواب کوچکی دارید، اصلاً نباید به دنبال لوسترهای بزرگ باشید، این نوع لوسترها فضا را کوچکتر از آنچه هست می کنند و نور زیادی به شما می‌رسد.

ارتفاع سقف

هنگام خرید لوستر اتاق خواب کوچک باید ارتفاع سقف را نیز در نظر بگیرید، اگر سقف بلند است بهتر است لوستری با لوستر بلندتر خریداری کنید. اگر اتاقی با سقف کوتاه دارید، می توانید با استفاده از لوسترهای متصل به سقف، زیبایی محیط را دوچندان کنید.

محل نصب لوستر

اتاق خواب جای خاصی برای نصب لوستر ندارد، فقط می توان آن را در مرکز اتاق خواب نصب کرد. اگر سلیقه‌های متفاوتی دارید، نصب آن را جداگانه در نظر بگیرید.

سبک لوستر را انتخاب کنید

هنگام انتخاب لوستر مناسب، باید سبک دکوراسیون خود را در نظر بگیرید. تمام سبک‌های آویز آویز را در ابتدای مطلب بررسی کردیم و بر اساس آنچه گفتیم باید انتخاب درستی داشته باشید.

رنگ لوستر

رنگ لوستر نیز می‌تواند تاثیر زیادی در دکوراسیون منزل شما داشته باشد. می‌توانید از دکوراسیون خود برای انتخاب رنگ مناسب استفاده کنید. برای مثال می‌توانید رنگ لوستر را با رنگ کاغذ دیواری هماهنگ کنید. به شما توصیه می‌کنیم با لوسترهای رنگی، رنگ مناسب لوستر اتاق خواب خود را انتخاب کنید. این لوسترها می‌توانند فضایی شاد را در اتاق خواب شما ایجاد کنند.

جنس لوستر

چراغ‌های آویز در بازار انواع مختلفی دارد و شما می توانید با توجه به بودجه و سلیقه خود انواع مختلفی را خریداری کنید. از انواع لوستر می‌توان به چوب، برنز، شیشه، کریستال و … اشاره کرد.

قیمت لوستر اتاق خواب پسرانه
لوستر اتاق خواب نوجوان پسر
مدل لوستر اتاق خواب پسرانه

آیا در نورپردازی اتاق خواب هم همین موضوع اهمیت دارد؟

خیر مهم است که نور خود را متعادل کنید و میزها نیز متفاوت هستند. برای این منظور می‌توانید از انواع چراغ‌ اتاق خواب استفاده کنید. می‌توانید از یک منبع نور و یک کلاه (سایه) برای گسترده‌تر و گرمتر کردن نور استفاده کنید. ما همچنین منابع مخفی برای روشنایی سقف یا هر قسمت دیگر از سازه داریم. هدف این است که کل اتاق را ببینید و فقط روی تخت تمرکز نکنید. چرخش زوایای مختلف باعث می‌شود فضا جادارتر و متعادل‌تر به نظر برسد. هدف اتاقی نیست که در آن همه چیز به خوبی درک شود. اتاقی است که چشم‌ها از چیزی به چیز دیگر می‌روند.

قیمت لوستر اتاق خواب پسرانه

ترکیب مناسب نور در اتاق خواب

برای نور کامل محیط اطراف خود، از ترکیب زیر استفاده کنید: یک لامپ ایستاده را در کنار یک صندلی راحت در گوشه اتاق قرار دهید و یک لامپ را در فاصله ۱۸ تا ۲۴ اینچی از سقف آویزان کنید. و نور اتاق خواب خود را با پنجره‌های میز کنار تخت پر کنید. با خرید آنلاین لوستر اتاق خواب از دکورشاپ از مجموعه بی‌نظیر سایه روشن دیدن و خرید کنید. شما می‌توانید نورپردازی مورد نظر خود را از بین انواع چراغ‌های اتاق خواب در دهکده نور انتخاب و خریداری کنید.

مزایای لوستر اتاق خواب

نور محیط به طور مستقیم نصب می‌شود و نور را به اشتراک می‌گذارد تا اتاق خواب را روشن کند. نورپردازی محیط اتاق را زیباتر می‌کند و فضا را روشن می‌کند.
پنجره‌های اتاق خواب معمولا متغیر هستند، اما تنها یک لامپ می‌تواند کل نور اتاق را در فضا پخش کند. در حالت ایده آل، اندازه بزرگ یک عنصر طراحی جالب را به سقف اضافه می‌کند و چشمان مخاطب را در سراسر اتاق جلب می‌کند.
یک لامپ چشمگیر، بزرگ یا مهم، می‌تواند نقطه کانونی اتاق و سکوی پرشی برای کل طراحی باشد.
ظاهر تخت توسط لوستر اتاق خواب با نصب روی تخت ساخته شده است.

مدل لوستر اتاق خواب دخترانه
لوستر اتاق خواب دخترانه جوان

لوستر چوبی اتاق خواب

لوسترهای چوبی به صورت کلی در انواع مختلفی تولید می‌شوند که با ابعاد و طرح‌های مختلف در بازار موجود هستند. لوستر اتاق خواب  را می‌توان به دو دسته مدرن و کلاسیک تقسیم نمود. از آنجایی که تنوع در طرح‌های لوستر چوبی زیاد است، شما می‌توانید حتی با دکور اتاق پذیرایی هم یکنواختی ایجاد کنید.  لوستر چوبی اتاق خواب باعث زیبایی اتاق خواب شما می‌شوند و شما می‌توانید بسته به نوع استفاده آن و مقدار نور کافی خود آن‌ها را خریداری نمایید؛ چنانچه لوستر اتاق خواب نور کافی را نداشته باشد، باعث مشکل می‌شود و از طرفی هم جلوه زیبایی ندارد؛ همینطور لوسترهای بزرگ هم فضای زیادی را اشغال می‌کنند و نور بیش از اندازه به شما می‌دهند که شاید مورد نیاز شما هم نباشد، و باعث مصرف بیش از حد برق نیز می‌شود.

شما باید بسته به نوری که از یک لوستر نیاز دارید، ابعاد آن را نیز در نظر داشته باشید، زیرا که هرچه لوستر جوبی شما بزرگ‌تر باشد به مراتب لامپ‌های زیادتری را در خود جای می‌دهد. لوسترهای چوبی علاوه بر تنوع در ابعاد، از نظر رنگی نیز می‌توانند متفاوت باشند؛ به عنوان مثال: برای اتاق خواب کوکان شما می‌توانید متناسب با طیف رنگی اتاق خواب، رنگ لوستر آن را سفارش بدهید. با اینکار هم اتاق خواب به یکنواختی قشنگی می‌رسد؛ همچنین با روحیه کودک شما نیز سازگارتر است. در برخی موارد که طرح خاصی مد نظرتان باشد نیز می‌توانید توسط فروشگاه موجود طرح خود را ارائه دهید تا متناسب با سفارش شما لوستر چوبی مدنظر شما را تولید کنند و به دستتان برساند.

جدیدترین مدل لوستر اتاق خواب را بر چه اساسی انتخاب کنیم؟

اتاق خواب یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر ساختمان است چرا که پس از یک روز پرمشغله و پرکار تنها چیزی که می‌خواهید مکانی آرام است که آرامش خود را از آن جا دریافت کنید. دکوراسیون طراحی شده برای اتاق خواب بایستی به صورتی باشد که شما بتوانید آرامشتان را از آن جا دریافت کنید و به راحتی استراحت کنید. در واقع یک المان موثر در زیبایی اتاق خواب و یا اتاق خواب عروس انتخاب لوستری منحصر به فرد است. لوستراتاق خواب عروس علاوه نورپردازی مناسب بایستی که زیبایی منحصر به فردی هم داشته باشد. برای این که بتوانید در دکوراسیون اتاق خوابتان از جدیدترین لوستر تولید شده استفاده کنید بایستی به سبک اتاق خواب توجه کنید.

معمولا سبک‌های دکوراسیون متفاوت هستند بنابراین برای سبک‌های مختلف لازم است که از لوسترهای متفاوت استفاده کنید. برای مثال زمانی که سبک اتاق خواب کلاسیک باشد به هیچ عنوان از لوستر مدرن اتاق خواب  استفاده نکنید چرا که از زیبایی دکوراسیون می‌کاهید. سعی کنید لوستر انتخاب شده کاملا مطابق با سایر المان‌های دکوراسیون باشد؛ لذا در صورت عدم هماهنگی منجر به شلوغ و بی‌نظم جلوه دادن دکوراسیون می‌شود. اگر می‌خواهید از لوسترها شیک و جدید استفاده کنید بایستی پارامترهای مختلفی همچون میزان نور، رنگ و طرح لوستر، سبک و مدل لوستر اتاق خواب ،ارتفاع سقف، تعداد لامپ‌ها و… توجه کنید. برای انتخاب لوسترهای اتاق خواب مخصوصا لوستر اتاق عروس حساسیت بالایی را صرف کنید.

لوستر اتاق خواب کلاسیک
قیمت لوستر اتاق خواب
خرید لوستر اتاق خواب

سوالات متداول

چگونه باید اندازه مناسب لوستر اتاق خواب را تعیین کنم؟

اندازه لوستر اتاق خواب باید با ابعاد اتاق خواب شما هماهنگ باشد. در اتاق‌های کوچک، لوسترهای کوچکتر و با شکل‌های سبک‌تر می‌توانند استفاده شوند تا اتاق را بزرگتر و بازتر به نظر برسانند. در اتاق‌های بزرگتر، می‌توانید از لوسترهای بزرگتر و با جزئیات فراوان استفاده کنید تا به شکوه و استایل اتاق افزوده شوند. همچنین، حتماً ارتفاع مناسب برای نصب لوستر را در نظر بگیرید تا به صورت هماهنگ با دیگر عناصر دکوری اتاق قرار بگیرد.

کدام نوع لوستر برای اتاق خوابم مناسب است؟

نوع لوستری که برای اتاق خواب شما مناسب است، بستگی به سبک و طراحی داخلی اتاق و سلیقه شما دارد. در اتاق‌های با سبک کلاسیک و لوکس، لوسترهای با جزئیات طلاکوب و پرچمدار با شکوه می‌توانند استفاده شوند. در اتاق‌های با سبک مدرن و ساده، لوسترهای با خطوط ساده و شکل‌های هندسی مناسب خواهند بود. همچنین، رنگ لوستر را با رنگ دیگر عناصر دکوری اتاق هماهنگ کنید تا جذابیت بصری و استحکام طرح را به اتاق ببخشید.

چگونه لوستر اتاق خواب را به درستی نصب کنم

نصب لوستر اتاق خواب نیازمند توجه به چند نکته است. قبل از نصب، ارتفاع مناسب لوستر را در نظر بگیرید تا نه تنها به آسانی زیر آن را تمیز کنید، بلکه در عین حال به تعادل و هماهنگی با دیگر عناصر دکوری اتاق قرار بگیرد. همچنین، مطمئن شوید که نصب لوستر و اتصالات برقی به درستی انجام شود و به کارشناس برق محلی مراجعه کنید اگر نیاز به کمک دارید. در نهایت، پیش از نصب لوستر، محل نصب را با دقت انتخاب کنید تا نور لوستر به طور مناسب در اتاق پخش شود و بهترین تأثیر را داشته باشد.

بروزرسانی 26 / 7 / 1402

لینک کوتاه شده: https://b2n.ir/m48150