دهکده نور | فروش انواع محصولات روشنایی ، لوستر ، ریسه و لامپ
سبد خرید خالی است.

لوستر اتاق خواب

تصویر عنوان توضیحات رتبه بندی قیمت سبد خرید

لوستر چوبی کد Gi3

147

معرفی لوستر چوبی کد Gi3 لوستر چوبی کد Gi3 یکی

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد Y5

135

چراغ لوستر چوبی کد Y5 یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد Y4

134

چراغ لوستر چوبی کد Y4 یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد Y3

133

چراغ لوستر چوبی کد Y3 یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد Y2

132

چراغ لوستر چوبی کد Y2 یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد Y1

131

چراغ لوستر چوبی کد Y1 یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد X2

130

چراغ لوستر چوبی کد X2 یکی دیگر از محصولات فروشگاه

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد VS9

127

چراغ لوستر چوبی کد VS9 یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد VS2

126

چراغ لوستر چوبی کد VS2 یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد V5

121

چراغ لوستر چوبی کد V5 یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد V4

120

چراغ لوستر چوبی کد V4 یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد V3

119

چراغ لوستر چوبی کد V3 یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد V12

124

چراغ لوستر چوبی کد V12 یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد V1

118

چراغ لوستر چوبی کد V1 یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد U6

114

چراغ لوستر چوبی کد U6 یکی دیگر از محصولات فروشگاه

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد T8

108

چراغ لوستر چوبی کد T8 یکی دیگر از محصولات فروشگاه

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد T4

106

چراغ لوستر چوبی کد T4 یکی دیگر از محصولات فروشگاه

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد T3

105

چراغ لوستر چوبی کد T3 یکی دیگر از محصولات فروشگاه

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد R6

101

چراغ لوستر چوبی کد R6 یکی دیگر از محصولات فروشگاه

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد R5

100

چراغ لوستر چوبی کد R5 یکی دیگر از محصولات فروشگاه

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد p5

96

چراغ لوستر چوبی کد p5 یکی دیگر از محصولات فروشگاه

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد LI6

58

چراغ لوستر چوبی کد LI6 یکی دیگر از محصولات فروشگاه

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد F6

54

چراغ لوستر چوبی کد F6 یکی دیگر از محصولات فروشگاه

تماس بگیرید

چراغ لوستر چوبی کد B6

50

چراغ لوستر چوبی کد B6 یکی دیگر از محصولات فروشگاه

تماس بگیرید

چراغ آویز کد Y8

155

معرفی چراغ آویز کد Y8 چراغ آویز کد Y8 از

تماس بگیرید

چراغ آویز کد Y7

154

معرفی چراغ آویز کد Y7 چراغ آویز کد Y7 از

تماس بگیرید

چراغ آویز کد Y6

153

معرفی چراغ آویز کد Y6 چراغ آویز کد Y6 از

تماس بگیرید

چراغ آویز کد X1

152

معرفی چراغ آویز کد X1 چراغ آویز کد X1 از

تماس بگیرید

چراغ آویز کد V2

151

معرفی چراغ آویز کد V2 چراغ آویز کد V2 از

تماس بگیرید

چراغ آویز کد 010

164

معرفی چراغ آویز کد 010 چراغ آویز کد 010 از

تماس بگیرید

چراغ آویز کد 009

163

معرفی چراغ آویز کد 009 چراغ آویز کد 009 از

تماس بگیرید

چراغ آویز کد 008

162

معرفی چراغ آویز کد 008 چراغ آویز کد 008 از

تماس بگیرید

چراغ آویز کد 007

150

معرفی چراغ آویز کد 007 چراغ آویز کد 007 از

تماس بگیرید

چراغ آویز فلزی مشکی رنگ کد 2004 تک شعله

27

چراغ آویز فلزی مشکی رنگ کد 2004 تک شعله یکی

هزار تومان360,000

loader

چراغ آویز فلزی مدل 802 آنتیک

36

چراغ آویز فلزی مدل 802 آنتیک یکی دیگر از محصولات فروشگاه

هزار تومان885,000

loader

چراغ آویز فلزی مدرن مدل 2021 مشکی

37

چراغ آویز فلزی مدرن مدل 2021 مشکی یکی دیگر از

هزار تومان290,000

loader

چراغ آویز فلزی کد OJ1

146

معرفی چراغ آویز فلزی کد OJ1 چراغ آویز فلزی کد

تماس بگیرید

چراغ آویز فلزی ستاره چند وجهی

38

چراغ آویز فلزی ستاره چند وجهی یکی دیگر از محصولات

هزار تومان390,000

loader

چراغ آویز چوبی شاپرک 16 تک

40

چراغ آویز چوبی شاپرک 16 تک یکی دیگر از محصولات

هزار تومان355,000

loader

چراغ آویز چوبی تک شعله وینکا دو قاب

28

چراغ آویز چوبی تک شعله وینکا دو قاب یکی دیگر

هزار تومان520,000

loader

چراغ آویز چوبی تک شعله وینکا 20 موجی

39

چراغ آویز چوبی تک شعله وینکا 20 موجی یکی دیگر

هزار تومان460,000

loader

چراغ آویز چوبی تک شعله نیلوفر

26

چراغ آویز چوبی تک شعله نیلوفر یکی دیگر از محصولات

هزار تومان510,000

loader

چراغ آویز چوبی تک شعله شش ضلعی چوب

30

چراغ آویز چوبی تک شعله شش ضلعی چوب یکی دیگر

هزار تومان180,000

loader

آویز چوبی مدل وینکا 2 قاب

8

یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده نور، آویز چوبی مدل

تماس بگیرید

آویز چوبی مدل نیلوفر

6

یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده نور، آویز چوبی مدل

تماس بگیرید

آویز چوبی مدل مربع چوب

9

یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده نور، آویز چوبی مدل

تماس بگیرید

آویز چوبی مدل شش ضلعی چوب

11

یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده نور، آویز چوبی مدل

تماس بگیرید

آویز چوبی مدل ستاره چوبی

41-1

آویز چوبی مدل ستاره چوبی یکی دیگر از محصولات فروشگاه

هزار تومان245,000

loader

آویز چوبی مدل دو پر چوب

12

یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده نور، آویز چوبی مدل

تماس بگیرید

آویز چوبی مدل پیچک 25

42

آویز چوبی مدل پیچک 25 یکی دیگر از محصولات فروشگاه

هزار تومان510,000

loader

آویز چوبی مدل پرتو تک

13

یکی دیگر از محصولات فروشگاه دهکده نور، آویز چوبی مدل

تماس بگیرید

آویز چوبی مدل پارس 25

44

آویز چوبی مدل پارس 25 یکی دیگر از محصولات فروشگاه

هزار تومان435,000

loader

آویز چوبی مدل پارس 16 تک

45

آویز چوبی مدل پارس 16 تک یکی دیگر از محصولات

هزار تومان370,000

loader

آویز چوبی مدل برمودا سه پر

43

آویز چوبی مدل برمودا سه پر یکی دیگر از محصولات

هزار تومان395,000

loader

آویز چوبی مدل Z5

139

معرفی آویز چوبی مدل Z5 آویز چوبی مدل Z5 از

تماس بگیرید

آویز چوبی مدل Z3

138

معرفی آویز چوبی مدل Z3 آویز چوبی مدل Z3 از

تماس بگیرید

آویز چوبی مدل Z2

137

معرفی آویز چوبی مدل Z2 آویز چوبی مدل Z2 از

تماس بگیرید

آویز چوبی مدل Z1

136

معرفی آویز چوبی مدل Z1 آویز چوبی مدل Z1 از

تماس بگیرید

وسایل تزئینی باعث زیبایی و شیک شدن هرچه بیشتر منزل شما می‌شوند. یکی از بهترین آنها لوستر می باشد که با ایجاد روشنایی و نورپردازی یکی از آیتم های مناسب جهت جلوه دادن به منزل شما می شود.علاوه بر آن استفاده از رنگ های شاد برای اتاق کودکان می‌تواند مفید باشد زیرا نورپردازی بر روحیه انسان تاثیر مثبت و یا منفی می تواند بگذارد. یکی از دلایل مهمی که به نورپردازی اتاق خواب تاکید می‌شود این است که شما اکثر ساعات روز را آنجا هستید و زمان نسبتا طولانی را در آنجا سپری می کنید و نورپردازی محیط اتاق تاثیراتی بر روی شما می گذارد.

 

نصب لوستر اتاق خواب در نقطه مرکزی اتاق، به سقف صورت می گیرد تا نور تمام اتاق را پوشش دهد.شما باید هنگام خرید لوستر به سبک خانه خود توجه کنید و متناسب با آن لوستر مناسب را انتخاب کنید چون اگر متناسب با سبک خانه خود انتخاب نکنید سبب کاهش زیبایی منزل خود و شلوغ شدن دکوراسیون منزل خود می شوید. اندازه و سایز لوستر اتاق خواب کاملا بستگی به فضای شما دارد برای فضاهای کوچک لوستر باید شاخه ها و چراغ های کمتری داشته باشد و برای فضاهای بزرگ این موضوع بر عکس است.

 

اگر سقف اتاق شما بلند است ،لوستر های آویز دار و چند طبقه انتخاب مناسبی می باشد ولی اگر سقف اتاق شما دارای ارتفاع کمتری است،بهترین گزینه برای شما لوستر های سقفی می باشد یکی از نکات مهم برای انتخاب لوستر اتاق خواب، لوستری می باشد که نور را به سمت بالا هدایت کند تا روشنایی کاملا ملایم به محیط خواب ببخشد.

 

پادکست مربوط به زیبایی اتاق خواب

 

قیمت لوستر اتاق خواب

از آن جایی که لوسترها به عنوان المان‌هایی تزئینی و روشنایی در دکوراسیون‌های مختلف کاربرد دارند، قیمت آن‎ها به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. در واقع قیمت لوستر اتاق خواب به پارامترهایی همچون مدل لوستر، جنس لوستر، تعداد شاخ و برگ‌ها، نوع لامپ استفاده شده در لوستر، برند و یا شرکت سازنده و… بستگی دارد. در حقیقت قیمت لوستر اتاق خواب کلاسیک عامل مهمی در خرید است، یعنی این قیمت است که خریداری را مجاب به خرید می‌کند یا آن را از خرید باز می‌دارد.

 

اصولاً مانند هر وسیله نورپردازی و دکوراتیو دیگر که ساخته می‌شود، قیمت نهایی این لوسترها نیز متغیر است و قیمت ثابتی برای آن‎ها وجود ندارد. ممکن است شما لوستری منحصر به فرد و با شکوه بخواهید و قیمت آن برای شما مهم نباشد؛ اما گاهی اوقات تنها فکر شما علاوه بر زیبایی لوستر، قیمتی مقرون به صرفه است. در هر صورت قیمت لوستری مناسب اتاق خواب یک عامل مهم است. گفتنی است که ابعاد و اندازه در لوسترهای اتاق خواب در تعیین قیمت نهایی موثر است، به هر اندازه‎ای که لوستر انتخاب شده بزرگ‎تر باشد، گران قیمت‎تر خواهد بود؛ البته عکس این موضوع هم برقرار است. در حقیقت طیف گسترده و وسیعی از لوسترهای اتاق خواب وجود دارد که برای مشاهده آن‎ها می‌توانید به فروشگاه اینترنتی دهکده نور مراجعه کنید. گفتنی است که بسیاری از لوسترهای اتاق خواب چوبی هستند و برخی دیگر فلزی هستند و گاهی اوقات بدنه کریستالی هم در آن‎ها دیده می‌‎شود که این مسئله در تعیین قیمت نهایی لوستر بی‎تاثیر نخواهد بود.

لوستر اتاق خواب پسرانه
لوستر اتاق خواب
لوستر اتاق خواب دخترانه

جهت اطلاع از به روزترین قیمت ها و استفاده از مشاوره رایگان با کارشناسان مجرب دهکده نور روی دکمه رو به رو کلیک کنید.

نکات مهم برای خرید لوستر اتاق خواب

اگر لوستری مناسب برای اتاق خواب می‌خواهید لازم است که به نکات زیر توجه کنید:

لوستر اتاق خواب عروس
لوستر اتاق خواب لاله زار

چگونه زیباترین لوستر اتاق خواب جدید ۲۰۲۲ را تهیه کنیم؟

برای انتخاب لوستری زیبا و نمایش هنر معماری لازم است که نورپردازی مناسبی داشته باشید و زیبایی‌های دکوراسیون را یا آن چند برابر کنید. برای تهیه لوستر زیبا بایستی که به نکات زیر توجه کنید:

 

» به ابعاد اتاق خواب توجه کنید؛ با توجه به اندازه اتاق خواب می‌توانید بفهمید برای اتاق خواب لوستر باید به چه اندازه‌ای باشد.

 

» ارتفاع اتاق را فراموش نکنید؛ ارتفاع سقف می‌تواند مشخص کند که لوستر به چه اندازه‌ای آویزان باشد. برای اتاق‌هایی که ارتفاع زیادی دارند می‌توانید لوستر را بلندتر آویزان کنید و برای اتاق‌های کم ارتفاع آن را جمع‌تر کنید.

 

» محل مناسب برای آویز کردن؛ اصولا برای دکوراسیون‌های سنتی بایستی که لوستر را در مرکز اتاق آویزان کنید اما برای سبک مدرن می‌توانید مکان‌های دیگر را در نظر بگیرید.

 

» سبک دکوراسیون اتاق خواب؛ بایستی به سبک دکوراسیون اتاق خوابتان توجه کنید لذا نمی‌توان برای سبک مدرن یک لوستر کلاسیک انتخاب کرد یا بالعکس. بایستی بین سبک اتاق خواب و دکوراسیون همانگی مناسبی وجود داشته باشد که دکوراسیون بی‌نظم و شلوغ جلوه نکند.

 

» شاخ و برگ لوستر؛ برای اتاق خواب خواب‌های بزرگ می‌توانید لوسترهایی پر شاخ و برگ انتخاب کنید که زیبایی اتاق را چند برابر می‌کند و یا بالعکس.

باتوجه به این مسئله که لوسترها را با متریال‎‌های مختلفی می‌سازند، قطعاً قیمت یکسانی هم ندارند؛ بنابراین با توجه به بودجه‌ای که مشخص کرده‎اید می‎‌توانید یک مدل را انتخاب کنید.

 

» توجه کنید بهترین لوستری که برای اتاق خواب پیشنهاد می‎‌شود، مدل لوستر مراکشی است؛ چرا که می‌‎توان آن‎ها را با هر سیک دکوراسیونی هماهنگ کرد؛ بهتر است برای اتاق خواب خود این مدل لوستر را تهیه و خریداری کنید.

 

» در واقع برای دکوراسیون اتاق خواب می‎‌توانید که از لامپ‎‌های دیواری استفاده کنید. لامپ‌‎های دیواری، این قابلیت را دارند که در نقاط مختلف اتاق خواب نصب شوند و هیچ محدودیتی در این زمینه دیده نمی‌‎شود.

 

پیشنهاد می‌کنیم به دهکده نور سر بزنید و زیباترین لوسترها را مشاهده کنید. در واقع می‌توانید زیباترین و جدیدترین لوسترهای ۲۰۲۲ را از فروشگاه اینترنتی دهکده نور تهیه کنید. این فروشگاه برای انواع لوسترهای خود قیمت‌های رقابتی در نظر گرفته است که همه را برای خرید لوسترهای مختلف ترغیب می‌کند.

جدیدترین لوستر اتاق خواب
جدیدترین لوستر اتاق خواب
لوستر اتاق خواب دخترانه بزرگسال

انواع لوستر اتاق خواب جدید

برای انتخاب بهترین لوستر اتاق خواب ساده لازم است که مدل‌های مختلف را بشناسید و اطلاعات کافی راجع به آن‎ها داشته باشید؛ در ادامه برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر انواع لوسترهای اتاق خواب را به شما معرفی می‌کنیم، شما می‌توانید باتوجه به سبک و دکوراسیون اتاق خوابتان یکی از آن‎ها را انتخاب کنید.

 

◀️لوستر مدرن: اگر اتاق خواب شما سبکی مدرن دارد، بهتر است به دنبال لوسترهای مدرن اتاق خواب باشید؛ البته که در انتخاب لوستر مدرن سلیقه شما هم شرط است، باتوجه به سلیقتان بهترین گزینه را انتخاب کنید. توصیه می‌‎کنیم که در هنگام خرید این لوسترها به رنگ سایر المان‎های اتاق توجه کنید. بهتر است وستر مدرن کریستالی را انتخاب کنید، چرا که زیبایی و نورپردازی منحصر به فردی دارد.

 

◀️ لوستر کلاسیک: لوسترها کلاسیک برای فضاهای بزرگ گزینه مناسبی هستند، چرا که از شاخ و برگ‎‌های زیادی برخوردار هستند. توجه کنید لوسترهای آویزدار مناسب سبک کلاسیک نیستند.

 

◀️ لوستر اتاق کودک: بهترین گزینه لوستر برای اتاق خواب کودک، لوسترهایی با طرح‎‌های فانتزی هستند که البته در انتخاب این لوسترها می‎‌توانید سلیقه کودک خود را سهیم بدانید. رنگ لوستراتاق خواب کودک را متناسب با رنگ تم در نظر بگیرید.

 

◀️ لوستر با اشکال خاص: درحال حاضر بهترین انتخابی که برای اتاق خواب وجود دارد، لوسترهایی با اشکال هندسی هستند؛ برای مثال برای اتاق خوابتان می‌‎توانید لوسترهای مکعبی شکل را انتخاب کنید که طرحی جذاب است. اساساً با انتخاب این لوسترها زیبایی و نورپردازی مناسبی را به اتاق خواب خود هدیه می‎‌دهید.

چگونه یک لوستر مناسب برای اتاق خواب انتخاب کنیم؟

برای اینکه بتوانید لوستری متناسب با محیط خانه خود بخرید، بهتر است در هنگام خرید بیشتر در نظر بگیرید. با توجه به این نکات می‌توانید خرید خوبی داشته باشید و دکوراسیونی جذاب بسازید.

اندازه آویز

یکی از مهم‌ترین نکاتی که در خرید لوستر مناسب باید به آن توجه کنید، اندازه لوستر است. اندازه لوستر باید متناسب با فضای اختصاصی شما باشد. به عنوان مثال، اگر اتاق خواب کوچکی دارید، اصلاً نباید به دنبال لوسترهای بزرگ باشید، این نوع لوسترها فضا را کوچکتر از آنچه هست می کنند و نور زیادی به شما می‌رسد.

ارتفاع سقف

هنگام خرید لوستر اتاق خواب کوچک باید ارتفاع سقف را نیز در نظر بگیرید، اگر سقف بلند است بهتر است لوستری با لوستر بلندتر خریداری کنید. اگر اتاقی با سقف کوتاه دارید، می توانید با استفاده از لوسترهای متصل به سقف، زیبایی محیط را دوچندان کنید.

محل نصب لوستر

اتاق خواب جای خاصی برای نصب لوستر ندارد، فقط می توان آن را در مرکز اتاق خواب نصب کرد. اگر سلیقه‌های متفاوتی دارید، نصب آن را جداگانه در نظر بگیرید.

سبک لوستر را انتخاب کنید

هنگام انتخاب لوستر مناسب، باید سبک دکوراسیون خود را در نظر بگیرید. تمام سبک‌های آویز آویز را در ابتدای مطلب بررسی کردیم و بر اساس آنچه گفتیم باید انتخاب درستی داشته باشید.

رنگ لوستر

رنگ لوستر نیز می‌تواند تاثیر زیادی در دکوراسیون منزل شما داشته باشد. می‌توانید از دکوراسیون خود برای انتخاب رنگ مناسب استفاده کنید. برای مثال می‌توانید رنگ لوستر را با رنگ کاغذ دیواری هماهنگ کنید. به شما توصیه می‌کنیم با لوسترهای رنگی، رنگ مناسب لوستر اتاق خواب خود را انتخاب کنید. این لوسترها می‌توانند فضایی شاد را در اتاق خواب شما ایجاد کنند.

جنس لوستر

چراغ‌های آویز در بازار انواع مختلفی دارد و شما می توانید با توجه به بودجه و سلیقه خود انواع مختلفی را خریداری کنید. از انواع لوستر می‌توان به چوب، برنز، شیشه، کریستال و … اشاره کرد.

قیمت لوستر اتاق خواب پسرانه
لوستر اتاق خواب نوجوان پسر
مدل لوستر اتاق خواب پسرانه

آیا در نورپردازی اتاق خواب هم همین موضوع اهمیت دارد؟

خیر مهم است که نور خود را متعادل کنید و میزها نیز متفاوت هستند. برای این منظور می‌توانید از انواع چراغ‌ها استفاده کنید. می‌توانید از یک منبع نور و یک کلاه (سایه) برای گسترده‌تر و گرمتر کردن نور استفاده کنید. ما همچنین منابع مخفی برای روشنایی سقف یا هر قسمت دیگر از سازه داریم. هدف این است که کل اتاق را ببینید و فقط روی تخت تمرکز نکنید. چرخش زوایای مختلف باعث می‌شود فضا جادارتر و متعادل‌تر به نظر برسد. هدف اتاقی نیست که در آن همه چیز به خوبی درک شود. اتاقی است که چشم‌ها از چیزی به چیز دیگر می‌روند.

قیمت لوستر اتاق خواب پسرانه

ترکیب مناسب نور در اتاق خواب

برای نور کامل محیط اطراف خود، از ترکیب زیر استفاده کنید: یک لامپ ایستاده را در کنار یک صندلی راحت در گوشه اتاق قرار دهید و یک لامپ را در فاصله ۱۸ تا ۲۴ اینچی از سقف آویزان کنید. و نور اتاق خواب خود را با پنجره‌های میز کنار تخت پر کنید. با خرید آنلاین لوستر اتاق خواب از دکورشاپ از مجموعه بی‌نظیر سایه روشن دیدن و خرید کنید. شما می‌توانید نورپردازی مورد نظر خود را از بین انواع چراغ‌های اتاق خواب در دهکده نور انتخاب و خریداری کنید.

مزایای لوستر اتاق خواب

نور محیط به طور مستقیم نصب می‌شود و نور را به اشتراک می‌گذارد تا اتاق خواب را روشن کند. نورپردازی محیط اتاق را زیباتر می‌کند و فضا را روشن می‌کند.
پنجره‌های اتاق خواب معمولا متغیر هستند، اما تنها یک لامپ می‌تواند کل نور اتاق را در فضا پخش کند. در حالت ایده آل، اندازه بزرگ یک عنصر طراحی جالب را به سقف اضافه می‌کند و چشمان مخاطب را در سراسر اتاق جلب می‌کند.
یک لامپ چشمگیر، بزرگ یا مهم، می‌تواند نقطه کانونی اتاق و سکوی پرشی برای کل طراحی باشد.
ظاهر تخت توسط لوستر اتاق خواب با نصب روی تخت ساخته شده است.

مدل لوستر اتاق خواب دخترانه

لوستر چوبی اتاق خواب

لوسترهای چوبی به صورت کلی در انواع مختلفی تولید می‌شوند که با ابعاد و طرح‌های مختلف در بازار موجود هستند. لوستر اتاق خواب  را می‌توان به دو دسته مدرن و کلاسیک تقسیم نمود. از آنجایی که تنوع در طرح‌های لوستر چوبی زیاد است، شما می‌توانید حتی با دکور اتاق پذیرایی هم یکنواختی ایجاد کنید.  لوستر چوبی اتاق خواب باعث زیبایی اتاق خواب شما می‌شوند و شما می‌توانید بسته به نوع استفاده آن و مقدار نور کافی خود آن‌ها را خریداری نمایید؛ چنانچه لوستر اتاق خواب نور کافی را نداشته باشد، باعث مشکل می‌شود و از طرفی هم جلوه زیبایی ندارد؛ همینطور لوسترهای بزرگ هم فضای زیادی را اشغال می‌کنند و نور بیش از اندازه به شما می‌دهند که شاید مورد نیاز شما هم نباشد، و باعث مصرف بیش از حد برق نیز می‌شود.

شما باید بسته به نوری که از یک لوستر نیاز دارید، ابعاد آن را نیز در نظر داشته باشید، زیرا که هرچه لوستر جوبی شما بزرگ‌تر باشد به مراتب لامپ‌های زیادتری را در خود جای می‌دهد. لوسترهای چوبی علاوه بر تنوع در ابعاد، از نظر رنگی نیز می‌توانند متفاوت باشند؛ به عنوان مثال: برای اتاق خواب کوکان شما می‌توانید متناسب با طیف رنگی اتاق خواب، رنگ لوستر آن را سفارش بدهید. با اینکار هم اتاق خواب به یکنواختی قشنگی می‌رسد؛ همچنین با روحیه کودک شما نیز سازگارتر است. در برخی موارد که طرح خاصی مد نظرتان باشد نیز می‌توانید توسط فروشگاه موجود طرح خود را ارائه دهید تا متناسب با سفارش شما لوستر چوبی مدنظر شما را تولید کنند و به دستتان برسانند.

لوستر اتاق خواب دخترانه جوان

جدیدترین مدل لوستر اتاق خواب را بر چه اساسی انتخاب کنیم؟

اتاق خواب یکی از مهم‌ترین قسمت‌های هر ساختمان است چرا که پس از یک روز پرمشغله و پرکار تنها چیزی که می‌خواهید مکانی آرام است که آرامش خود را از آن جا دریافت کنید. دکوراسیون طراحی شده برای اتاق خواب بایستی به صورتی باشد که شما بتوانید آرامشتان را از آن جا دریافت کنید و به راحتی استراحت کنید. در واقع یک المان موثر در زیبایی اتاق خواب و یا اتاق خواب عروس انتخاب لوستری منحصر به فرد است. لوستراتاق خواب عروس علاوه نورپردازی مناسب بایستی که زیبایی منحصر به فردی هم داشته باشد. برای این که بتوانید در دکوراسیون اتاق خوابتان از جدیدترین لوستر تولید شده استفاده کنید بایستی به سبک اتاق خواب توجه کنید.

 

معمولا سبک‌های دکوراسیون متفاوت هستند بنابراین برای سبک‌های مختلف لازم است که از لوسترهای متفاوت استفاده کنید. برای مثال زمانی که سبک اتاق خواب کلاسیک باشد به هیچ عنوان از لوستر سبک مدرن استفاده نکنید چرا که از زیبایی دکوراسیون می‌کاهید. سعی کنید لوستر انتخاب شده کاملا مطابق با سایر المان‌های دکوراسیون باشد؛ لذا در صورت عدم هماهنگی منجر به شلوغ و بی‌نظم جلوه دادن دکوراسیون می‌شود. اگر می‌خواهید از لوسترها شیک و جدید استفاده کنید بایستی پارامترهای مختلفی همچون میزان نور، رنگ و طرح لوستر، سبک و مدل لوستر اتاق خواب ،ارتفاع سقف، تعداد لامپ‌ها و… توجه کنید. برای انتخاب لوسترهای اتاق خواب مخصوصا لوستر اتاق عروس حساسیت بالایی را صرف کنید.

لوستر اتاق خواب کلاسیک
قیمت لوستر اتاق خواب
خرید لوستر اتاق خواب
جدیدترین مدل های لوستر آشپزخانه 2022

از متداولترین مدل‌های لوستر آشپزخانه می‌توان به لوسترهای سلطنتی( لوسترهای کلاسیک)، لوسترهای کریستالی، لوسترهای کلاسیک شاخه‌ای و لوسترهای دایره ارک اشاره نمود.

قیمت لوستر آشپزخانه جدید و ارزان

در حقیقت قیمت لوستر ارزان و شیک آشپزخانه را در هر جایی نمی‌توانید مشاهده کنید، اما می‌توانید به دهکده نور سر بزنید و قیمت‌های رقابتی را مشاهده کنید. در واقع شما می‌توانید طیف وسعی از قیمت‌های متفاوت را مشاهده کنید و باتوجه به بودجه‌ای که دارید محصول مورد نظرتان را انتخاب کنید.

بروزرسانی 7.06.01

POP UP

عضو کانال تلگرامی ما شوید

جدیدترین محصولات دهکده نور را در کانال تلگرام دنبال کنید